نقطه پایان

آنقدر آرزوهایم را به گور بردم که دیگر جایی برای جسدم نیست .

 

/ 1 نظر / 132 بازدید
آسمان

_________________00_00_________________ ________________00___00________________ _______________00_____00_______________ ______________00_______00______________ _____________00---آسمان----00_____________ 00000000000000___________00_000000000000 __00______________0يه0______________00__ ____00________0ستاره خوشگل0_______00___ ______00_________0برای0_________00______ ________00_____0تو دوست0_____00________ __________00_____0عزيزم0_____00__________ _________00_________________00_________ ________00________0000________00_______ _______00_______00____00_______00______ ______00_____00__________00_____00_____ _____00___00________________00___00____ ____0000________________________0000___ ___000____________________________000__ ؛ .****** bstar.blogfa.com ……O ؛ * اگه با تبادل لينک موافقی به صفحه 4 برو *.° ؛ ...° پيش من هم بيا دوست خوب[گل] ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O.............o....o°o ...............