نه تو اونی...

نمی تونم بی تفاوت بگذرم از این نگاهت

اگه حتی این خیانت باشه آخرین گناهت

نمی خوام تو چشم مردم دوباره سنگ رو یخ شم

گریه هات سودی نداره تو رو این بار نمی بخشم

نه تو اونی که می گفتی واسه چشمهام می میری

نه تو اونی که می خواستی اسمم رو طلا بگیری

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید