من و تنهایی

من نه عاشق هستم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من ...

من خودم هستم و تنهایی یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزم .

/ 2 نظر / 132 بازدید
آسمان

_________________00_00_________________ ________________00___00________________ _______________00_____00_______________ ______________00_______00______________ _____________00---آسمان----00_____________ 00000000000000___________00_000000000000 __00______________0يه0______________00__ ____00________0ستاره خوشگل0_______00___ ______00_________0برای0_________00______ ________00_____0تو دوست0_____00________ __________00_____0عزيزم0_____00__________ _________00_________________00_________ ________00________0000________00_______ _______00_______00____00_______00______ ______00_____00__________00_____00_____ _____00___00________________00___00____ ____0000________________________0000___ ___000____________________________000__ ؛ .****** bstar.blogfa.com ……O ؛ * اگه با تبادل لينک موافقی به صفحه 4 برو *.° ؛ ...° پيش من هم بيا دوست خوب[گل] ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O.............o....o°o ...............

محمدجواد

سلام؛ ازدست داده ها اميدرا با خودمي برد؛ به دست نامده هاهم اميدي نيست،تاكِي آيندوكِي روند؛ ترسِ ازدست دادنِ دست مانده هم،اميد رامي لرزاندوفراري مي دهد؛ پس فقط به مانده هايِ ماندني اميد بنديم، تنهاوتنها وتنهامعشوق ازلي تا ابدماند... (وبلاگت خیلی قشنگه)