می گویند شیشه ها بی احساسند !

در این افکار بودم که ناگه بخار تمام شیشه را فرا گرفت با سرانگشت خود بر روی آن نوشتم "به خدا بی تو غریبم " ناگه شیشه به حالم گریست .

/ 1 نظر / 16 بازدید
عشق ...

مگه این که شیشه دلش به حالمون بسوزه...