باز هم نصیحت !

تجربه های تلخ و شیرین زندگی را مانند یک درس فهمیدنی بدانید نه حفظ کردنی ،چرا که مطالب حفظ شده پس از مدت زمانی در ذهن پاک می شود.

/ 3 نظر / 9 بازدید
ترنج

خيالم راحت شد[تایید]

نهانخانه

ترجيع ميدهم با كفش هايم در خيابان قدم بزنم وبه خدا فكر كنم تااينكه در مسجد بنشينم وبه كفش هايم فكر كنم (شهيد دكترشريعتي ) سلام مطلبتان هم مفيد بود وهم مختصر، من هم مانند همه در زندگي خاطرات تلخ وشيرين را درك كرده ام ولي سعي كرده ام كه از آنها در س بگيرم ودر طول زندگي از آنها استفاده كنم زيرا دراز است ره مقصد ومانوسفريم.....