مردان در مسیر عشق

مردان در مسیر عشق

به وسعت بی انتهایی نامردند گدایی عشق می کنند تا زمانی که به تسخیر قلب زن مطمئن نیستند اما همین که مطمئن شدند مردانگی را در کمال نامردی به جا می آورند

                                                                    دکتر علی شریعتی

/ 2 نظر / 138 بازدید
خاطات تلخ وطنز من

خانه ام می گوید : ترک ام مکن که گذشته ات در من نهفته است. راه نیز می گوید: در پی من بیا که آینده ات منم . اما من به خانه و راه می گویم : مرا گذشته و آینده ای نیست .اگر بمانم ، در ماندنم رفتن است و اگربروم ، در رفتنم ماندن، که تنها محبت و مرگ ، همه چیز را دگرگون توانند کرد. جبران خلیل جبران با سلام خوشحالم به روزي ومطالب خودتون رو مي زنيد در مورد اين پست چيزي نمي مونه كه بگم حق با شما ودكتر شريعتي است اين قدر جمله محكم ومستنده كه جاي هيچ اعتراضي نيست [تعجب][شرمنده][وحشتناک]